W IV kwartale 2015 r. z bazy noclegowej województwa mazowieckiego skorzystało 1 031 590 turystów. Zdecydowana większość z nich zatrzymała się w Warszawie (73,2%). Na Mazowszu, w porównaniu do tego samego okresu 2014 r., największy wzrost odnotowano w listopadzie (o 5,8%), natomiast w Warszawie w październiku (o 9,5%).
W IV kw. 2015 r. to październik był miesiącem, w którym odnotowano największą liczbę udzielonych noclegów zarówno w województwie jak i w Warszawie (odpowiednio: 677 512 i 498 302). Im bliżej końca roku, tym liczba udzielonych noclegów zmniejszała się.
W IV kwartale 2015 r. województwo mazowieckie odwiedziło 294 231 turystów zagranicznych, z czego 92,2% zatrzymało się w Warszawie. Spośród obcokrajowców nocujących w stolicy najwięcej pochodziło z Wielkiej Brytanii (10,1%), Niemiec (8,7%) i USA (7,4%).
W analizowanym okresie spośród różnych obiektów hotelowych (hoteli, moteli, pensjonatów itp.), największą popularnością cieszyły się hotele. To właśnie w tych obiektach zanotowano najwyższy stopień wykorzystania pokoi (70,6% w stolicy i 61,0% w województwie). Z danych wynika, że średni czas pobytu turysty na Mazowszu to niecałe 2 dni.

Zobacz również: