Rozwodzę się z mężem. Od początku małżeństwa mieliśmy rozdzielność majątkową. Mąż kupił na kredyt mieszkanie, ale to ja spłacałam raty przez 10 lat ze swojej pensji. Czy przy podziale majątku przy sprawie rozwodowej mogę żądać zwrotu tych pieniędzy?
Gosia S.

Z uwagi na ustanowioną między Państwem rozdzielność majątkową, pomimo trwającego małżeństwa, istniały dwa odrębne majątki, Pani i Pani męża.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.
Przepis milczy jednak na temat nakładów z majątku osobistego małżonka na majątek osobisty drugiego z małżonków. Oznacza to, że te nakłady i wydatki nie podlegają wyrównaniom przy podziale majątku wspólnego. Do rozliczeń tych należy wykorzystać przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu i w oparciu o tę regulację wszcząć odrębne postępowanie. Musi Pani oczywiście mieć na uwadze to, że to Pani będzie musiała udowodnić, że mąż uzyskał korzyść majątkową kosztem Pani majątku osobistego. Jeżeli nie będzie Pani w stanie tego wykazać, powództwo podlegało będzie oddaleniu.
Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964, Nr 9, poz. 59), Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik

Kancelaria Prawna Leximus
ul. Francuska 26 lok. 11
Warszawa
tel. (22) 225-26-97
kom.500-020-048

Zobacz również: