Informacje o programie znajdują się pod banerem Rodzina 500 na stronie www.mazowieckie.pl. Podzielone są na części dla samorządów irodziców. W razie dodatkowych pytań pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego będą pod numerem (22) 695 71 22 odpowiadać na pytania dotyczące Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Pod banerem na stronie internetowej urzędu zamieszczone są m.in. informatory dla rodziców i samorządów. Na dodatkowe pytania odpowiadać będą pracownicy Wydziału Polityki Społecznej MUW w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00.
Pieniądze w ramach rządowego programu Rodzina 500 trafią do ponad 460 tys. dzieci na Mazowszu. Na obsługę programu mazowieckie samorządy otrzymały już blisko 8,5 mln zł. 1 kwietnia br. rozpoczną przyjmować wnioski rodziców, będą miały trzy miesiące na ich rozpatrzenie. Środki na wypłaty świadczeń wojewoda będzie przekazywał gminom i powiatom na bieżąco.
Ivetta Biały
Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Zobacz również: