W październiku br. w Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie powstanie nowa wystawa „Tkane sita”. Będzie to pierwsza i jedyna w Europie, a może i na świecie, stała ekspozycja prezentująca proces technologiczny sitodruku, stanowiąca atrakcję w obszarze turystyki poprzemysłowej. Wystawa powstanie w ramach projektu pt. „Tkane” sita – stała ekspozycja procesu technologicznego wielkoformatowego sitodruku żyrardowskich Zakładów Lniarskich”, który zostanie dofinansowany w wysokości prawie 50 tys. zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt zakłada współpracę międzynarodową.
W listopadzie 2015 r. Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie złożyło wniosek do jednego z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dziedzictwo kulturowe – Wspieranie działań muzealnych) na utworzenie stałej wystawy muzealnej dedykowanej żyrardowskim wielkoformatowym sitodrukom. W czwartek, 3 marca 2016 r. konkurs został rozstrzygnięty, a wniosek złożony przez Muzeum został zakwalifikowany na 13 miejscu w Polsce (na ponad 300 złożonych wniosków) na kwotę dofinansowania równą 49 500 zł. Projekt powstanie przy wsparciu jednej z uczelni wyższych w Nowym Jorku, a także kilku lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych.
„Tkane” sita to pierwsza i jedyna w Europie stała ekspozycja prezentująca proces technologiczny sitodruku – tworzenia i odbijania wielkoformatowych szablonów sitodrukowych na wyrobach lnianych, wykorzystywanych w dawnych Zakładach Lniarskich w Żyrardowie. Celem projektu jest stworzenie z wystawy jednej z głównych atrakcji turystycznych w obszarze turystyki postindustrialnej w Polsce, ściśle związanej z ofertą turystyczną Miasta. Muzeum Lniarstwa jest w posiadaniu ponad 1000 eksponatów związanych z procesem sitodruku, dlatego też stawia na rozwój w tym kierunku. Zorganizowanie wystawy przyczyni się również do umocnienia pozycji Muzeum jako ważnej instytucji kultury, kształtującej świadomość i umacniającej tożsamości wśród społeczeństwa nt. dziedzictwa poprzemysłowego Polski.
Ekspozycja powstanie w jednej z dawnych produkcyjnych hal Zakładów Lniarskich – drukarni, obecnie jednej z sześciu hal Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, w której znajdują się dwie duże maszyny: najdłuższa w Polsce drukarka filmowa płaska do sitodruku oraz suszarka do tkanin drukowanych. Wystawa zostanie zaaranżowana na przestrzeni ponad 600 m2. Na wystawie zostaną zaprezentowane podświetlone wielkoformatowe szablony sitodrukowe, a także rysunki projektowe, folie z wzorami, gotowe wyroby lniane z odbitymi techniką sitodruku wzorami (obrusy, serwety) oraz urządzenia służące do produkcji szablonów, które pochodzą z lat 70. XX w. z żyrardowskich Zakładów Lniarskich.
Dodatkowo zostanie przygotowana strefa multimedialna z aplikacjami, strefa wspomnieniowa z fotografiami oraz wywiadami dawnych pracowników drukarni Zakładów Lniarskich, a także strefa warsztatowa – tzw. strefa doświadczeń, w której uczestnicy będą mogli osobiście wykonać nadruki metodą sitodruku. Wystawie będzie towarzyszyło wydanie plansz informacyjnych, przewodnika (także dla niewidomych i słabo widzących), folderu, plakatów. Wszystkie eksponaty zaprezentowane na wystawie zostaną poddane digitalizacji. Wernisaż planowany jest na połowę października 2016 r. Projekt zostanie zakończony w listopadzie br.1

Zobacz również: