W roku 2015 na terenie garnizonu mazowieckiego doszło do 2211 wypadków  drogowych, w których śmierć poniosło 317 osób, a obrażeń ciała doznało  2679 osób. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego byli uczestnikami 46%
wypadków drogowych, a ofiary śmiertelne wśród tej grupy uczestników  ruchu drogowego stanowiły 49% ogółu osób, które poniosły śmierć w  wypadkach drogowych.
Pomimo ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym należy dodać, że ryzyko utraty życia na naszych drogach jest dwukrotnie większe  niż średnia europejska w tym względzie.
Dlatego w dniu 5.03.2016r. na terenie garnizonu mazowieckiego zostaną przeprowadzone działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów dotyczących relacji kierujący – pieszy.

Zobacz również: