emeryci

Niebawem emerytów i rencistów czekają rewolucyjne zmiany. Świadczeniobiorcy muszą przygotować się na nowe rozwiązania, które zamierza wprowadzić resort rodziny i polityki społecznej. Oto szczegóły planowanych modyfikacji.

Emeryci mają dostać nowe legitymacje

Projekt rozporządzenia, który przygotowuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, zakłada, że świadczeniobiorcy ZUS będą mogli wymienić swoje legitymacje na bardziej nowoczesne dokumenty. Co dokładnie powinni na ten temat wiedzieć najstarsi Polacy?

Warto zaznaczyć, iż zgodnie z planowanymi regulacjami prawnymi, seniorzy będą mieć zakodowane wszystkie dokumenty w telefonie. „Ze względu na wzrost poziomu informatyzacji społeczeństwa i użytkowników usług cyfrowych, zasadnym jest rozszerzenie zakresu stosowania publicznej aplikacji mobilnej przez wprowadzenie usługi mLegitymacja emeryta-rencisty” – napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

W związku z nadchodzącymi zmianami, zaczęły pojawiać się pytania ze strony emerytów i rencistów. Czy po wejściu w życie nowych przepisów świadczeniobiorcy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą musieli wymienić swoje stare, plastikowe legitymacje? Czy seniorzy powinni dokonać jakiejś opłaty, jeśli chcą skorzystać z zapowiadanych rozwiązań?

Okazuje się, że dokumenty w obecnej formie będą nadal funkcjonować. Tak naprawdę to od samych emerytów będzie zależeć, czy skorzystają z dokumentu w tradycyjnej formie, czy z aplikacji.

Warto podkreślić, iż obecne legitymacje zachowują swoją ważność. Zatem nie ma potrzeby, aby je wymieniać. Jeśli emeryci zdecydują się na dokument w nowoczesnej formie, muszą udać się do biura ZUS i złożyć stosowny wniosek. Dodajmy, że wydanie karty w formie elektronicznej jest bezpłatne.

Od kiedy będą wydawane nowe legitymacje? Otóż resort kierowany przez Marlenę Maląg chciałby, aby zmiany weszły w życie od 1 października 2022 r. „Tak długie vacatio legis projektowanej regulacji proponuje się ze względu na konieczność rozpoczęcia przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu zawarcia umowy wykonawczej na modyfikację systemu informatycznego ZUS oraz ze względu na czas potrzebny na dostosowanie systemu do realizacji usługi mobilnej legitymacji emeryta-rencisty” – wyjaśnili pomysłodawcy nowego rozwiązania.

Źródło: Fakt.pl

Zobacz również: