Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko Władysławowi F., podejrzewanemu o naruszenie nietykalności cielesnej dwóch policjantów. Do sytuacji doszło w dniu 10 czerwca 2017 r., podczas zabezpieczania marszu pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej.
W trakcie manifestacji na polecenie dowódcy policjanci podjęli interwencję wobec Władysława F. i towarzyszących mu osób, które zablokowały przemarsz. Wezwano je do zejścia z ulicy i pouczono o konsekwencjach niewykonania polecenia. Wobec braku reakcji policja przystąpiła do wynoszenia blokujących z ulicy.
Jak czytamy w akcie oskarżenia, „Władysław F. stawiał gwałtowny opór, wierzgał nogami, krzyczał i reagował agresywnie. W trakcie wynoszenia go poza trasę przemarszu kopał jednego z policjantów, naruszając jego nietykalność cielesną. Zachowywał się agresywnie także po przeniesieniu ze środka ulicy, wyrywając się policjantom, którzy próbowali go wylegitymować. Funkcjonariusza, który wzywał go do zachowania zgodnego z prawem, gwałtownie popchnął, naruszając także jego nietykalność cielesną. Na prośbę o podanie danych osobowych, wymieniał fałszywe imiona i nazwiska”.
Akt oskarżenia powstał na podstawie obszernego materiału dowodowego, m.in. zeznań bezpośrednich świadków zdarzenia, a także nagrań wideo. „Zeznania przesłuchanych świadków są spójne, logiczne i wzajemnie się uzupełniają. Ponadto znajdują potwierdzenie w pozostałym materialne dowodowym w postaci szeregu dokładnie przeanalizowanych nagrań wideo. Zebrane dowody jednoznacznie wskazują na to, że Władysław F. dopuścił się zarzucanego mu czynu. Pozwalają przy tym na stwierdzenie, że zachowanie podejrzanego wobec pełniących służbę umundurowanych funkcjonariuszy Policji było celowe i zmierzało do naruszenia ich nietykalności cielesnej” – czytamy w akcie oskarżenia.
Władysława F. przesłuchano 14 lutego 2018 r. Nie przyznał się wtedy do winy, odmówił składania wyjaśnień. Przestępstwa, o które oskarżony jest Władysław F., zagrożone są karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
źródło: tvp.info