Mniej niż 12 procent Polaków w wieku produkcyjnym rozważa podjęcie pracy za granicą, jest to najniższy wynik od czterech lat, wynika z ankiety.

Badanie zlecone przez agencję zatrudnienia Work Service wykazało, że wyższe zarobki w innych krajach są główną motywacją dla Polaków planujących emigrację.

Polacy najczęściej chcą pracować w Niemczech, a następnie w Holandii, która zastąpiła Wielką Brytanię jako drugi kraj  wyboru.

Czytaj więcej

Zobacz również: