Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek ocenia, że zmiany legislacyjne przyczynią się do zwiększenia poziomu recyklingu, będą wspierać samorządy w realizacji zadań i walczyć z patologiami.

 Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek, pytany w sobotę w radiowej Jedynce, o sposób w jaki państwo może zwiększyć recykling przyznał, że jest to duże wyzwanie stojące przed samorządami i potrzebne są zmiany legislacyjne.

Jedną z nich jest ustawa o odpadach, która „została zgłoszona i ma już nadany numer druku w Sejmie”. Mazurek wyjaśnił, że pozwoli ona walczyć „z patologiami, które są w sektorze gospodarki odpadami”. Dzięki niej ma powstać elektroniczna baza danych odpadowych.

Wiceminister przypomniał, iż pierwszą zmianą legislacyjną, którą postulowało Ministerstwo Środowiska, była tzw. procedura in-house, umożliwiająca samorządom „bezprzetargowo realizować zadania z zakresu zagospodarowania odpadów”.

„W tym okresie wiele takich spółek komunalnych, które były w stanie w dobrej cenie i w wysokiej jakości te odpady odebrać i zagospodarować, niestety upadło” – wyjaśniał. Dodał, że w Polsce 60 proc. rynku w tym zakresie stanowią „duże podmioty zagraniczne, które dyktują takie, a nie inne ceny, a odpowiedzialność spoczywa na samorządach”. W związku z tym „konieczna jest zmiana ustawy o porządku czystości w gminie”.

„W pracach rządu taki projekt zgłosiliśmy tak, aby z jednej strony wspomóc samorządy w realizacji tych celów, z drugiej strony też, żeby walczyć z szeregiem patologii, które w tym obszarze są” – argumentował.

Przypomniał, że w kwestii odpadów powstało sześć regulujących dyrektyw europejskich. Zwrócił uwagę, że niejasne przepisy czy luki w prawie wywołują koszty dla środowiska i obywateli, a w konsekwencji dla budżetu państwa. Wyjaśnił, że w związku z tym mogą działać zorganizowane grupy przestępcze, wykorzystujące nieścisłości i nieprawidłowości w ustawach.

Wiceminister mówiąc o segregacji odpadów, przekonywał, że jest to też problem naszych przyzwyczajeń i „kultury współistnienia ze środowiskiem”. „Dlatego tak ważna jest też edukacja tego najmłodszego pokolenia i też takie indywidualne podejście na poziomie samorządów” – zauważył Mazurek.

Stwierdził, że nieprawidłowości dotyczące segregacji odpadów wynikają z tego, „że kiedy wprowadzono w Polsce recykling, czy nawet zmieniono ustawę o porządku i czystości w gminie, to nie wprowadzono jednolitych standardów”.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

Zobacz również: