Oto jak Hanna Gronkiewicz-Waltz traktowała Bohaterów Powstania Warszawskiego. Film opowiada o ostatnich latach życia Danuty Orłowskiej (ps. Małgorzata) – łączniczki harcerskiej Poczty Polowej w III Zgrupowaniu „Konrad”, Grupa Bojowa „Krybar” na Powiślu. Bohaterce odznaczonej przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pani Danuta otrzymała od HGW dwa listy: jeden z okazji 67. rocznicy PW „z wyrazami najwyższego szacunku, wdzięczności i uznania za odwagę w obronie stolicy przed hitlerowską nawałą”, a wkrótce potem drugi, z nakazem eksmisji z mieszkania, w którym mieszkała od dzieciństwa. Nie pomogły prośby ani odwołania. Problem rozwiązał się sam, bo pani Danuta zmarła.

RR

Zobacz również: