Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przypomina, co warto zrobić przed wyjazdem do pracy za granicę.

Decyzja o podjęciu pracy w innym kraju powinna być przemyślana. Pospiech i działanie pod wpływem emocji mogą skończyć się nie tylko rozczarowaniem, ale i finansową stratą. Przed wyjazdem za granicę warto sprawdzić informacje, dotyczące warunków życia i pracy w wybranym kraju. Informacje o warunkach życia i pracy w państwach członkowskich UE i EFTA są dostępne na stronach internetowych sieci EURES. Wskazane jest również przyjrzenie się przyszłemu pracodawcy.

Oto wskazówki, jak możesz to zrobić:

– zapoznaj się ze stroną internetową pracodawcy oraz opiniami innych pracowników na jego temat, zamieszczonymi na forach internetowych;

– upewnij się, czy rzekomo wolne stanowisko pracy rzeczywiście istnieje;

– z dystansem podchodź do ofert, w których podany jest tylko telefon komórkowy;

– zapytaj pracodawcę, gdzie i pod jakim numerem zarejestrował swoją działalność.

Przed wyjazdem do pracy za granicą warto również:

– odłożyć pieniądze na bilet powrotny (gdy Twoje plany pracy za granicą nie powiodą się, będziesz mógł wrócić bez problemu do domu);

– ocenić obiektywnie umiejętności językowe;
– sprawdzić, gdzie mieści się polski konsulat najbliższy miejscu pracy w danym kraju;
– wziąć ze sobą dane kontaktowe znajomych osób, które są już w państwie, do którego chcesz się wybrać;
– poznać podstawowe przepisy prawne w danym kraju, dotyczące np. minimalnego wynagrodzenia czy rejestracji pobytu,
– zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacje przetłumaczone na język pracodawcy.

Jak wskazuje resort rodziny, zapoznanie się z przepisami prawnymi danego państwa jest o tyle istotne, że świadczenie pracy za granicą jest regulowane prawem obowiązującym na jego terytorium. Ewentualne spory z pracodawcą rozstrzyga sąd w kraju pracodawcy, a nie sąd w Polsce.

Podejmowanie pracy w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie wymaga zezwolenia na pracę. Stąd też osoby planujące wyjazd nie powinny godzić się na łamanie prawa i nielegalną pracę.

Więcej informacji na temat tego, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w związku z wyjazdem do pracy, można znaleźć w Poradniku „Bezpieczne wyjazdy do pracy”, przygotowanym przez Departament Rynku Pracy MRPiPS.

jma/Kurier PAP

Zobacz również: