fot. Facebook

Posłowie Nowoczesnej, Platformy Obywatelskiej i PSL, którzy utworzyli parlamentarny Zespół ds. Reformy Sądownictwa skierowali do Prezydenta Andzteja Dudy list, w którym zadeklarowali chęć współpracy w przygotowaniu nowych przepisów reformujących wymiar sprawiedliwości. Pod listem podpisali się Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka i Krzysztof Paszyk.

Poniżej treść listu do Prezydenta Andrzeja Dudy

Szanowny Panie Prezydencie

W ostatnich dniach zdecydował Pan o zwróceniu Sejmowi dwóch ustaw, których celem było naruszenie w Polsce trójpodziału władzy, a tym samym podważenie zasad demokratycznego państwa prawnego. Raz jeszcze dziękujemy za zawetowanie ustaw o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ogłaszając swoją decyzję Powiedział Pan Prezydent: „Polska potrzebuje reformy wymiaru sprawiedliwości i ja jestem zwolennikiem tej reformy. Ale Polska potrzebuje reformy mądrej, takiej, która zapewni dobre działanie wymiaru sprawiedliwości i która zwiększy poczucie sprawiedliwości. Czuję w głębi duszy, że ta reforma w tej postaci bezpieczeństwa i sprawiedliwości nie zwiększy.”
Informujemy Pana Prezydenta, że w parlamencie powstał Zespół ds. Reformy Sądownictwa. W jego skład już wchodzą posłowie Nowoczesnej, Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zaproszenie do udziału w Zespole zostało wystosowane także do przedstawicieli innych partii politycznych oraz reprezentantów środowiska sędziowskiego, ekspertów z dziedziny prawa i sądownictwa. Wspólnie będziemy chcieli przygotować rozwiązania reformujące system sądownictwa w Polsce. Bo wszyscy – podobnie jak Pan Prezydent – jesteśmy zdania, że wymaga on głębokich, odważnych, ale przede wszystkim odpowiedzialnych zmian.

Plan prac Zespołu zakłada w szczególności przeanalizowanie i weryfikację zakresu spraw, którymi zajmują się polskie sądy. Stoimy na stanowisku, że nie wszystkie sprawy muszą trafiać na wokandę. Należy poważnie rozważyć kwestię zakresu kognicji sądów, ponadto z uwagi na fakt, że wiele sporów można rozstrzygać w drodze mediacji, istotne jest aby dążyć do jak najszerszego rozpropagowania w społeczeństwie alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Nierozerwalnie łączy się to z przyspieszeniem pracy sądów, w czym niewątpliwie pomoże także wdrażanie do codziennej pracy sądów nowych technologii.

Kluczowym punktem naszych prac będzie także zagadnienie zmiany podejścia wymiaru sprawiedliwości do obywatela. Jesteśmy zgodni co do faktu, że to sądy są dla ludzi, nigdy odwrotnie. I ta zasada musi znaleźć odzwierciedlenie w codziennej praktyce funkcjonowania sądów. W tym kontekście należy podkreślić, że język, którym posługuje się wymiar sprawiedliwości musi być zrozumiały dla zwykłych ludzi. Zawiły prawniczy wywód musi zastąpić jasny przekaz. Skomplikowane pouczenia powinny zostać zastąpione zrozumiałymi dla każdego przeciętnego odbiorcy informacjami o przysługujących prawach i ciążących obowiązkach. To pozwoli odnaleźć się Polakom w sądowej rzeczywistości. Agenda naszych prac obejmuje oczywiście także inne tematy, o których będziemy chcieli szczegółowo dyskutować.

W ostatnich dniach zapowiedział Pan Prezydent podjęcie prac nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Nasz Zespół będzie również podejmował problematykę związaną z Sądem Najwyższym. W związku z tym chcielibyśmy zaproponować Panu Prezydentowi połączenie wysiłków na rzecz przygotowania dobrego prawa i współpracę z powołanym w parlamencie Zespołem. Jesteśmy przekonani, że wspólnie, ponad podziałami, możemy wypracować rozwiązania dobre dla Polaków i Polski. Rozwiązania niebudzące wątpliwości konstytucyjnych i mogące dobrze przysłużyć się wymiarowi sprawiedliwości, ale przede wszystkim całemu społeczeństwu.

Liczymy na współpracę Pana Prezydenta w tym ważnym dla Polaków aspekcie życia publicznego. I apelujemy o wyznaczenie terminu i formuły zapowiedzianych przez Pana konsultacji społecznych i włączenia różnych środowisk w prace nad ustawami. Jak rozumiemy, w nawiązaniu do zapowiedzianej przez Pana Prezydenta gotowości alternatywnych projektów ustaw w okresie 2 miesięcy, termin konsultacji projektów i zgłaszania propozycji zostanie wyznaczony wcześniej – tak, by mogły one zostać wzięte pod rozwagę zanim do Sejmu trafią finalne projekty ustaw.

źródło: nowoczesna.org/ fot. Facebook

 

Zobacz również: