W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Socjalnej analizowane są obecnie różne możliwości dodatkowego finansowego wsparcia emerytów otrzymujących najniższe świadczenia emerytalne – poinformował resort rodziny w związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o planowanym dodatku dla emerytów.

Zgodnie z zapowiedzią ministerstwa ostateczna propozycja zostanie przedstawiona do akceptacji premier Beacie Szydło i skonsultowana z ministrem finansów.

„Wtedy dopiero planowane założenia dodatkowego wsparcia najbiedniejszych emerytów zostaną przedstawione opinii publicznej”- zaznaczyło MRPiPS.

jma/Kurier PAP

Zobacz również: