fot. Z. Sosnowska

Prezydenci 12 głównych polskich miast zaapelowali w piątek w Warszawie do premier oraz marszałków Sejmu i Senatu o podjęcie dialogu przy proponowaniu zmian dotyczących samorządu. „Oczekujemy otwartości, dialogu społecznego i przestrzegania konstytucji” – powiedziała prezydent Warszawy.
Prezydenci miast zgromadzili się w piątek w Warszawie na obradach rady fundacji Unii Metropolii Polskich. Obecnie przewodniczącą rady jest prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
„Podjęliśmy zgodnie, razem, bez względu na to, jakie mamy afiliacje polityczne, uchwałę, która przede wszystkim zwraca uwagę marszałkowi Sejmu, marszałkowi Senatu i pani premier, że jest gwałcona preambuła konstytucji, która mówi o konieczności podjęcia dialogu. Nie ma żadnej dyskusji, jeśli chodzi o ustrój samorządowy, na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego” – powiedziała na briefingu Gronkiewicz-Waltz, której towarzyszyli prezydenci pozostałych miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich.

Prezydent stolicy dodała, że Unia domaga się zaprzestania wnoszenia przez posłów projektów ustaw, które dotyczą samorządów, bo – jak stwierdziła – takie projekty „w ogóle nie są dyskutowane”, a władze samorządowe są ciągle zaskakiwane.

Pod apelem „o opanowanie chaosu przy projektowaniu zmian ustrojowych w samorządzie terytorialnym” podpisali się prezydenci 12 miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia.
„Apelujemy do władz Rzeczpospolitej, aby zmieniły styl i praktykę zarządzania zmianami ustrojowymi w samorządzie terytorialnym. Takie fundamentalne kwestie o wymiarze konstytucyjnym i ogólnospołecznym, jak np. ordynacja wyborcza, muszą być traktowane z najwyższą powagą. Należy zerwać z niedobrą praktyką, że najważniejsze sprawy są przeprowadzane w trybie inicjatywy grupy posłów partii rządzącej” – głosi apel prezydentów miast.
Domagają się, aby wszystkie projekty zmian ustrojowych były przedmiotem prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. „Oczekujemy, że sprawy dotyczące poszczególnych samorządów będą konsultowane i uzgadniane z samymi zainteresowanymi, zgodnie z zasadą +nic o nas bez nas+. Jesteśmy przekonani, że powrót do partnerskich relacji między władzami centralnymi i samorządami jest zgodny z polskim interesem narodowym i oczekiwaniami obywateli naszego państwa” – głosi apel włodarzy miast.
Prezydenta Wrocławia Rafał Dutkiewicz powiedział, że oprócz apelu, prezydenci miast na spotkaniu w Warszawie potwierdzili przyjęcie dokumentów, które pojawiły się 16 marca na spotkaniu 1500 samorządowców. „Wówczas samorządowcy zrzeszeni w sześciu korporacjach powołali Samorządowy Komitet Protestacyjny. Unia Metropolii Polskich dzisiaj potwierdziła przyłączenie się do tego komitetu protestacyjnego” – powiedział Dutkiewicz.
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz przekonywał, że „przygotowywany jest zamach na niezależność, kompetencje samorządu terytorialnego”. „Pierwszy raz, po 27 latach udanego projektu samorządowego, prezes (PiS Jarosław – PAP) Kaczyński chcą samorządowi odebrać kompetencje i to się już odbywa” – powiedział Adamowicz.
Niedawno prezes PiS zapowiedział propozycje zmian w ordynacji wyborczej do samorządów. Chodzi m.in. o ograniczenie do dwóch kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zmiana miałaby obowiązywać już od najbliższych wyborów samorządowych w 2018 r.
Unia Metropolii Polskich – jak można przeczytać na jej stronie internetowej – powstała w Krakowie w 1990 roku z woli prezydentów miast: Gdańska, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia. W 1993 r. Unia zarejestrowała się jako fundacja miast i została jednym z inicjatorów utworzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dziś w Unii Metropolii Polskich współdziała 12 głównych polskich miast.
Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP/ Kurier PAP