W Katedrze na Wawelu odbył się w sobotę ingres nowego metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Premier Beata Szydło uczestniczyła w uroczystej mszy świętej z tej okazji.
W uroczystym objęciu władzy przez biskupa-ordynariusza, nowego metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, m.in. premier Beata Szydło, prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką, oraz duchowieństwo i wierni. Zdaniem kardynała Stanisława Dziwisza jego następca jest bardzo dobrze przygotowany do pełnienia tej funkcji i Kraków otrzymuje pasterza doświadczonego i przygotowanego także od strony intelektualnej.
Po zakończeniu mszy świętej szefowa rządu wzięła uczestniczyła w uroczystości wręczenia przez prezydenta Andrzeja Dudę Orderu Orła Białego Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, byłemu metropolicie krakowskiemu. Kardynał Stanisław Dziwisz kierował archidiecezją krakowską ponad 11 lat. Metropolitą krakowskim mianował go papież Benedykt XVI.
Beata Szydło podczas wizyty w Katedrze na Wawelu złożyła również wieniec przy sarkofagu śp. pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich oraz wiązanki w krypcie Marszałka Piłsudskiego.
Arcybiskup Marek Jędraszewski
Arcybiskup Jędraszewski urodził się 24 lipca 1949 roku w Poznaniu. Posługę kapłańską rozpoczął w 1973 roku, a biskupem został w 1997 r. Dotychczas pełnił funkcję metropolity łódzkiego. Jest wybitnym naukowcem i znawcą filozofii współczesnej. Jego dewizą biskupią są słowa „Scire Christum” (Znać Chrystusa).
Arcybiskup Marek Jędraszewski jest Zastępcą Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (KEP). W KEP pełni także funkcje członka: Rady Stałej KEP, Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary, Komisji Wychowania Katolickiego, Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Jest również delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego.
8 grudnia 2016 roku papież Franciszek przyjął rezygnację ks. kard. Stanisława Dziwisza z posługi metropolity krakowskiego w związku z ukończeniem przez niego 75. lat. Nowym metropolitą krakowskim abpa Marka Jędraszewskiego, dotychczasowego metropolitę łódzkiego.

premier.gov.pl