W ciągu ostatnich 8 miesięcy eksperci Urzędu do Spraw Cudzoziemców odbyli już 48 misji wsparcia w Grecji i Włoszech.Pomagają tamtejszym instytucjom migracyjnym w prowadzeniu procedur dot. cudzoziemców. W sumie polscy urzędnicy spędzili za granicą 1617 dni roboczych. Polska deklaruje gotowość dalszej pomocy krajom Unii Europejskiej zmagającym się z masowym napływem migrantów.

Praca ekspertów Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest koordynowana przez unijną agencję EASO (Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu). Powierzono im zadania takie jak m.in.: praca socjalna z małoletnimi bez opieki, wstępna rejestracja migrantów, prowadzenie postępowań dublińskich, informowanie o zasadach programu relokacji oraz realizacja zadań wynikających z porozumienia UE-Turcja.

„Urząd do Spraw Cudzoziemców jest w stałym kontakcie z agencją EASO oraz władzami greckimi i włoskimi, aktywnie wspierając je w obecnej trudnej sytuacji migracyjnej. Praca polskich ekspertów za granicą jest bardzo wysoko oceniana przez naszych partnerów” – powiedział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Obecnie w Grecji pracuje 8 ekspertów urzędu. Przebywają na wyspach Samos, Kos i Leros oraz w Atenach i Salonikach. Wcześniejsze misje wsparcia były także skierowane na Lesbos i Chios. Strona włoska potrzebowała natomiast pomocy polskich urzędników na Sycylii (w Trapani i Katanii) oraz w Rzymie i Mediolanie.

Urząd do Spraw Cudzoziemców powstał, by zapewnić kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie legalizacji pobytu i udzielania ochrony cudzoziemcom przebywającym w Polsce.Więcej informacji na temat cudzoziemców i migracji można znaleźć na stronie www.udsc.gov.pl.

Jakub Dudziak

Rzecznik prasowy

Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Zobacz również: