Komisja Europejska wszczęła dzisiaj (19.09) postępowanie o naruszenie prawa UE przez Polskę w związku z wprowadzeniem podatku handlowego. Zdaniem Brukseli jego konstrukcja może faworyzować mniejsze sklepy, co może być uznane za pomoc publiczną.

Komisja Europejska wydała negatywną dla Polski decyzję w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Ministerstwo Finansów spodziewało się zajęcia przez KE stanowiska w sprawie podatku już od kilku tygodni. Trwała wymiana korespondencji, MF otrzymywało informacje na ten temat od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ich przedstawicielstwa w Brukseli.

Ministerstwo Finansów brało pod uwagę zarówno wariant pozytywny, tj. zaprzestanie postępowania przez Komisję Europejską, jak i negatywny. Dlatego został przygotowany plan działań na tą drugą okoliczność. Plan zostanie zakomunikowany opinii publicznej we wtorek (20.09) podczas konferencji prasowej.

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej weszła w życie 1 września. Wprowadza ona dwie stawki podatku od handlu: 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Kwota wolna od podatku w skali roku miała wynosić 204 mln zł. Według założeń rządu w przyszłym roku podatek ten miał przynieść 1,6 miliarda złotych wpływów.

Źródło informacji: MF