Pilot – osoba, która wzbudza szacunek, czasem zazdrość tych, którzy chcieliby robić to, co on, nie ma wątpliwości, że jest najważniejszą osobą na pokładzie samolotu. Wielu z nas chętnie zasiadłoby za sterami potężnej maszyny i wzbiło się w powietrze. Dziś więc o tym, jak zostać pilotem samolotu pasażerskiego. I o tym, czy ta praca naprawdę ma aż tyle zalet.

Zaczniemy od tego, że zdobycie licencji pilota wymaga niemałych nakładów finansowych i ogromnej determinacji. Pilotowanie samolotu wiąże się ze stresem. Trzeba być odpornym psychicznie, odpowiedzialnym i mieć umiejętność koncentracji przez wiele godzin. Pilot narażony jest na mnóstwo trudnych sytuacji i w każdej z nich musi się odnaleźć. Oczywiście praca ta ma też wiele pozytywnych stron. Latasz po świecie, zwiedzasz różne miejsca, poznajesz ciekawych ludzi. Jednak trzeba wiedzieć, że piloci często nie mogą pozwolić sobie na zwiedzanie miasta, w którym się znaleźli, ponieważ zwyczajnie nie mają na to czasu. Bywa, że nie  opuszczają lotniska, lądują, by za chwilę znów wyruszyć w podróż z wyjątkiem sytuacji, kiedy z powodu awarii, czy złych warunków pogodowych lot zostaje odwołany. Wtedy dysponują czasem i rzeczywiście, mogą odpocząć.
Warunki psychiczne i fizyczne
Każdy, kto zamierza zostać pilotem, musi przejść szereg badań lekarskich. Im wyższą licencję chce uzyskać, tym większe wymogi są przed nim stawiane.
Na kandydatów na pilotów czeka sporo testów psychotechnicznych, które badają m.in. spostrzegawczość, czy refleks. Obowiązkowo przechodzi się też test osobowości i rozmowę z psychologiem. Badania trwają bardzo długo i dają obraz tego, jak przyszły pilot funkcjonuje w warunkach zmęczenia. Podczas grupowych zajęć ocenia się zachowanie kandydata podczas pracy w zespole.
Jeżeli chodzi o kryteria medyczne, kandydat na pilota musi m.in. uzyskać pozytywny wynik badań neurologicznych, laryngologicznych i okulistycznych. Warto jednak dodać, że w przeciwieństwie do pilotów wojskowych, pilot samolotów pasażerskich może mieć np. małą wadę wzroku. Nie musi spełniać aż tak srogich kryteriów, jak głoszą powszechne opinie.
Rodzaje licencji
PPL – podstawowa licencja turystyczna, która uprawnia do rekreacyjnego latania, wyłącznie podczas bardzo dobrych warunków atmosferycznych.
CPL – licencja pilota zawodowego, która uprawnia do zarobkowego pilotowania.
ATPL – najwyższy stopień pilota zawodowego w lotnictwie cywilnym.
To jedynie podstawowe licencje. Do tego dodać można ok. 20 innych – i to tylko jeśli chodzi o lotnictwo cywilne, które uprawniają do pilotowania określonych samolotów, na różnych stanowiskach lub podczas różnych warunków.
W naszym kraju tylko dwie uczelnie kształcą pilotów cywilnych. Jest to Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie oraz Politechnika Rzeszowska. Aby dostać się do tej pierwszej, trzeba posiadać licencję PPL.
Można także podjąć szkolenie na kursach, które organizowane są przez odpowiednie firmy. Zdobywanie kolejnych stopni jest kosztowne i trwa dość długo. Jeżeli nie kończy się żadnej z wymienionych uczelni, najwyższy stopnień, jaki można zdobyć, to stopień pierwszego oficera.
Długa droga do celu…
Aby zostać pilotem samolotu pasażerskiego, trzeba – jak wspomnieliśmy – uzyskać licencję turystyczną, a następnie kontynuować szkolenie do uzyskania licencji zawodowej. Kiedy już się ją zdobędzie, należy uzyskać odpowiednie uprawnienia i zdać egzamin z wiedzy teoretycznej, który obejmuje ok. 14 przedmiotów, m.in. nawigacja, budowa samolotu, meteorologia. Następnie trzeba przejść proces rekrutacji do przewoźnika lotniczego. Po jego pozytywnym zakończeniu stajemy się drugim pilotem. Szkolenie na dany rodzaj maszyny trwa ok. dwa miesiące.
Na tym nie koniec. Piloci nieustannie muszą się doszkalać. Podczas ćwiczeń uczą się m.in. jak bezpiecznie i szybko wylądować, co zrobić, gdy wyłączy się silnik lub w kabinie spadnie ciśnienie.
Praca pilota jest trudna i wymagająca. Dla kandydatów do tego zawodu może nie jest to dobra wiadomość, ale dla osób, które z nimi latają – to doskonała informacja – mamy pewność, że w przestworzach jesteśmy pod dobrą opieką.
źródło: pansamolocik.pl

Zobacz również: