Zobacz jakie wykształcenie mają twoi radni

W 77,5 proc. gmin więcej niż połowa składu rady nie posiada wykształcenia wyższego. W 36 gminach żaden z radnych nie ukończył studiów, w czterech miastach komplet ma dyplom. Jak jest w Twojej gminie?

Bank Danych Lokalnych GUS pozwala prześledzić charakterystykę demograficzno-zawodową osób zasiadających w radach gmin: ich wiek, poziom wykształcenia i przynależność do grupy zawodowej.

Według danych GUS za 2015 r. 38 proc. radnych legitymuje się wykształceniem wyższym. W czterech miastach w Polce dyplom uczelni posiada pełen skład rady gminy. Wyższe wykształcenie mają wszyscy radni Podkowy Leśnej, Przemyśla, Poznania i Sopotu.

W przypadku 29 gmin (1,2 proc.) odsetek radnych po studiach przekracza lub jest równy 90 proc. W 112 samorządach (4,5 proc.) co najmniej trzy czwarte radnych ukończyło szkołę wyższą. Przynajmniej połowę radnych z wykształceniem wyższym ma blisko co czwarta gmina w Polce (22,5 proc.).

Z danych wynika, że w ponad trzech czwartych gmin (77,5 proc.) więcej niż połowa składu rady nie posiada wykształcenia wyższego. W 36 samorządach (1,5 proc.) żaden z przedstawiali lokalnych społeczności nie ukończył studiów.

W ostatnich wyborach samorządowych wybierano 46 790 radnych, w tym 39 536 radnych gmin i miast na prawach powiatu. W gminach do 20 tys. mieszkańców w skład rady wchodzi 15 radnych, w gminach do 50 tys. – 21, do 100 tys. – 23; 25 radnych zasiada w gminach do 200 tys. mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 45 radnych. Na podstawie oddzielnej ustawy Rada m. st. Warszawy liczy 60 radnych.

kic/Serwis Samorządowy PAP


Ranking wykształcenia radnych w gminach część 1. (1-499)

Ranking wykształcenia radnych w gminach część 2. (500-999)

Ranking wykształcenia radnych w gminach część 3. (1000-1499)

Ranking wykształcenia radnych w gminach część 4. (1500-1999)

Ranking wykształcenia radnych w gminach część 5. (2000-2478)

fot. w

fot. wegorzewo.pl

Zobacz również: