Przepisy drogowe, jak wiadomo, zmieniało się niczym w kalejdoskopie. Przeciętny polski kierowca nieraz nie jest w stanie zapoznać się z nimi wszystkimi. Nowe przepisy drogowe na rok 2021 już są znane, a więc śpieszymy je Wam przytoczyć. A, że jest ich kilka wybraliśmy część tych najistotniejszych.

Mówiliśmy o tym, iż polscy kierowcy nieraz nie są w stanie „ogarnąć” wszystkich wchodzących przepisów. Nie wynika to jedynie z tego w jakim tempie one wchodzą w życie, ale też z tego, że niejednokrotnie nie interesują nas one do czasu, kiedy znajdziemy się w sytuacji, której one dotyczą. Warto zaznaczyć, że część z nich już weszła w życie lub jeszcze w tym roku to zrobi. Dlatego przytoczymy i te:

  • Od 4 października 2020 roku mamy dodatkową opcję możności odzyskania zatrzymanego dowodu rejestracyjnego pojazdu (przypominamy, że obowiązek jego posiadania w pojeździe został zniesiony). Od tej pory zatrzymany dowód odzyskamy nie tylko w urzędzie, ale i na każdej stacji kontroli pojazdów;
  • 4 grudnia 2020 roku wchodzi przepis o braku konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego, jeśli zabranie w nim miejsca na pieczątki;
  • 5 grudnia 2020 roku rząd znosi przepis o konieczności posiadania przy sobie prawa jazdy;

Nowe przepisy drogowe na rok 2021

  • 1 stycznia 2021 roku zmieniają się przepisy dotyczące kary za przerwę w przeglądzie. Wzrośnie ona dwukrotnie w przypadku, gdy opóźnienie wyniesie więcej niż 30 dni;
  • Również od 1 stycznia 2021 roku będziemy mieli dodatkowe udogodnienie, jeśli chodzi o przeglądy. W przypadku, kiedy będziemy robić przegląd wcześniej (nie wcześniej niż 30 dni przed jego końcem) diagnosta będzie miał obowiązek wprowadzić datę następującą po dacie zakończenia poprzedniego przeglądu;
  • Kolejną zmianą, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 roku jest zwiększenie kar za brak OC. Dla kat. B wygląda to następująco: przerwa do 3 dni – 1120 złotych, przerwa od 4 do 14 dni – 2800 złotych, przerwa ponad 14 dni – 5600 złotych.

Więcej na temat nowych zmian w przepisach ruchu drogowego można znaleźć na stronie gov.pl.

Zobacz również: