Sąd Rejonowy w Stalowej Woli 5 listopada 2018 roku wydał wyrok skazujący 53-letniego obywatela Libanu Fadi E. na karę łączną w wysokości 8 lat pozbawienia wolności za wielokrotne doprowadzenie swojej pasierbicy poniżej lat 15 do poddania się innym czynnościom seksualnym oraz za doprowadzenie jej do obcowania płciowego.

Jednocześnie Sąd orzekł środek karny w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną i zakazu zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 100 metrów na okres 8 lat.

Swoje zachowanie udało mu się utrzymać w tajemnicy przed partnerką przez lata. Prokuratorzy ze Stalowej Woli ustalili w trakcie postępowania, że Libańczyk molestował swoją przybraną córkę przez ponad pięć lat – od lutego 2006 roku do sierpnia 2011 roku. Dramat nastolatki rozgrywał się na terenie Francji, a także w Polsce, w tym w Stalowej Woli.

Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Stalowej Woli, a wszczęte zostało na skutek zawiadomienia o przestępstwie złożonego przez matkę pokrzywdzonej.

W toku postępowania prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli ustalili, że do zdarzeń objętych aktem oskarżenia dochodziło w okresie od lutego 2006 roku do sierpnia 2011 roku na terenie Francji, jak również w miejscowościach położnych na terenie Polski, w tym w Stalowej Woli.

Fadi. E. w toku śledztwa nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. W złożonych przez siebie wyjaśnieniach zaprzeczył aby doprowadzał swoją pasierbice do poddania się innym czynnościom seksualnym, jak również nie potwierdził faktu obcowania płciowego.

Wyrok nie jest prawomocny.

PK