Co prawda już w ubiegłym roku rozpoczęły się pierwsze imprezy inaugurujące Rok Wisły, ale dopiero w tym roku przypadnie najwięcej imprez związanych z obchodami. W Wyszogrodzie, jak w innych nadwiślańskich miastach, organizowany jest Wiślany Okrągły Stół. Będzie to spotkanie poświęcone wykorzystaniu rzeki w jej różnych aspektach – od kultury po gospodarkę.

Inauguracja Roku Rzeki Wisły odbyła się 19 października w Toruniu i związana była z 550. rocznicą II traktatu pokojowego z Krzyżakami. Uroczystości połączone były z wielkim rejsem Konrada III Rudego, szlakiem nadwiślańskich miast.

19 grudnia ubiegłego roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął rekomendację Zespołu ds. patronatów w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i ogłosił 2017 Rokiem Wisły na Mazowszu.

„Oprócz oczywistej roli przypomnienia o historii i losach województwa Rok ten ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat najważniejszej rzeki. Zwłaszcza w obliczu dokonujących się nad nią procesów ekonomiczno-społecznych, zwrócenie społeczności nadwiślańskich ku rzece, w której tkwi potencjał rozwoju oraz aktywizację lokalną i wykorzystanie tego potencjału do tworzenia oferty o znaczeniu lokalnym i ponadregionalnym, jak też konkretnych produktów społecznych, ekonomicznych, turystycznych i kulturalnych.”  – zaznacza w swym oświadczeniu Fundacja Rok Rzeki Wisły.

Społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki wskazuje, że rok ten ma szczególne znaczenie dla lokalnych samorządów w integracji środowisk. W założeniu rzeka ma łączyć nadwiślańskie grody, a nie dzielić. Jeden z pierwszych Wiślanych Okrągłych Stołów odbył się w Warszawie 13 grudnia.

Teraz kolej na inne miasta nadwiślańskie, w tym Wyszogród. W naszym mieście Wiślany Okrągły Stół odbędzie się w piątek, 10 lutego w Centrum Kultury Wisła. To będzie seminarium poświęcone strategii rozwoju turystyki na terenie Mazowsza w kontekście rzeki Wisły. Przyjadą na to spotkanie najważniejsze osoby, m.in. Robert Janowski – szef Fundacji Rok Rzeki Wisły. Seminarium przeznaczone dla przedstawicieli miejscowości zlokalizowanych wzdłuż biegu Wisły, samorządowców, przedsiębiorców, szczególnie wiążących swoją działalność z potencjałem Wisły w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i rzemiosła oraz dla izb gospodarczych. Zapraszane są także organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, lokalne grupy działania, organizacje turystyczne, a także wszyscy zainteresowani ochroną naturalnego bogactwa Wisły – mówi Zdzisław Leszczyński, dyrektor Centrum Kultury Wisła.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną planowane projekty oraz tematyka szkoleń i warsztatów. Z pewnością będzie to spotkanie bardzo ciekawe i twórcze, dające możliwość szerokiego poznania możliwości wykorzystania Wisły, a także da szansę na większą współpracę nadwiślańskich samorządowców.

Dla placówek kultury, takich jak nasze Muzeum, to ogromna szansa na szersze pokazanie swoich możliwości i promowania się. Jesteśmy małą, ale bardzo aktywną placówką i w ramach Roku Rzeki Wisły chcemy jak najwięcej skorzystać – dodaje Zdzisław Leszczyński.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak