Spór o świadczenie 500plus w sieci supermarketów Auchan. Pracownicy wysyłają w tej sprawie pismo do ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej. Według nich, pracodawca bezprawnie domaga się od nich informacji, czy pobierają pieniądze z rządowego programu „Rodzina 500plus”. Dotyczy to także sklepów w podpoznańskich Komornikach i Swadzimiu.

Auchan pyta o to pracowników, którzy starają się o świadczenia socjalne. „Nie powinniśmy być o to pytani” – mówi sekretarz NSZZ „Solidarności” w Auchan Polska Jan Dopierała. Podkreśla on, że świadczenie 500plus jest nieopodatkowane, więc nie liczy się do dochodu. Tymczasem Auchan twierdzi, że ma podstawy prawne, by domagać się od pracowników informacji w tej sprawie. Sekretarz NSZZ „Solidarności” w Auchan mówi, że interpretacje prawników są różne, dlatego pracownicy zwrócili się do ministerstwa o rozstrzygnięcie.

źródło informacji: IAR

Zobacz również: