Niestety, ostatnie dni przynoszą kolejną złą wiadomość. Do Marszałka Województwa Lubelskiego zostało złożone oświadczenie o niewypłacalności przez Biuro Podróży ITALY TOURS. Firma Italy Tours posiada gwarancję ubezpieczeniową w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska SA z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 172, obejmującą ochroną umowy organizowanie imprez turystycznych, zawarte w okresie jej obowiązywania, tj. od dnia 06 czerwca 2015 r. do 05 czerwca 2016 r. i od 06 czerwca 2016 r. do 05 czerwca 2017 r. Uprawnieni do składania roszczeń są poszkodowani klienci, którzy nie otrzymali należnych świadczeń z tytułu umowy zawartej z ITALY TOURS w związku z niezrealizowanymi lub przerwanymi imprezami turystycznymi.

We wszystkich sprawach związanych z niezrealizowanymi umowami w zakresie organizowania imprez turystycznych i pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, jak i w sprawie sposobu zakończenia odbywanych pobytów oraz zwrotu środków za niezrealizowane świadczenia, należy kontaktować się z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Promocji i Turystyki, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, telefon: 81 441 66 78 81 441 66 78, e-mail: promocja@lubelskie.pl

Niewypłacalność ART TOUR

Biuro podróży ART TOUR z Rzeszowa poinformowało o zawieszeniu działalności. Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zamieszczono komunikat o zaistniałej sytuacji. Również samo biuro zwróciło się do swoich obecnych i przyszłych klientów: Informujemy, że z dniem 11.07.2016 r., po 23 latach działalności, Biuro Podróży ART TOUR w Rzeszowie, ul. Słowackiego 24 zawiesza swoją działalność. Pragniemy gorąco przeprosić wszystkich Państwa, których wyjazd nie dojdzie do skutku w zaistniałej sytuacji. Jest nam bardzo przykro, że spotkało to Państwa szczególnie w okresie wakacyjnym. Pragniemy również bardzo gorąco podziękować wszystkim naszym klientom, którzy przez 23 lata obdarzali nas swoim zaufaniem. Mamy nadzieje, że będą Państwo mile wspominać ciekawe podróże, które razem z nami odbyliście na szlakach krajowych i zagranicznych.

Biuro Art Tour posiada gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska SA, która opiewała na kwotę 230 tys. złotych. Termin obowiązywania zabezpieczenia finansowego to 31 grudzień 2016 roku. Biuro było wpisane do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Podkarpackiego pod numerem 015/04. Touroperator zajmował się organizacją wczasów głównie do Bułgarii.

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego znajdują się wszelkie wytyczne dla uprawnionych do składania roszczeń.

oprac. Katarzyna Kopeć (TTG)