Funkcjonariusze Zarządu III CBŚP pod okiem instruktorów z brytyjskiej jednostki specjalnej S.A.S (Special Air Service) przeprowadzili szkolenie, którego tematem przewodnim było zatrzymywanie osób szczególnie niebezpiecznych w miejscach publicznych. Zostało do tego wykorzystane warszawskie metro, gdzie dziennie przemieszcza się ok. 100 tys. pasażerów. Ćwiczenia zostały sfinansowane z funduszy norweskich.

Plan symulacji zakładał, że osoba szczególnie niebezpieczna została zdefiniowana jako osoba uzbrojona, posiadająca umiejętności w posługiwaniu się bronią palną, znająca metody pracy operacyjnej policji i stosująca zaawansowane metody kontrobserwacji, w tym z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych.

Szkolenie podzielono na dwa etapy. W pierwszym wszyscy funkcjonariusze z pionu techniki, obserwacji i działań bezpośrednich przeszli trening w zakresie działań obserwacji osobowej oraz elektronicznej traktując zagadnienie jako całość, przygotowując się do płynnego przejścia do fazy zatrzymania. W drugiej części funkcjonariusze pionu działań bezpośrednich pod okiem instruktorów z S.A.S obyli szkolenie dotyczące ostatniej fazy działań –  zatrzymania. Główny nacisk położono na działania z w sytuacji tzw. aktywnego strzelca.

Kulminacją szkolenia były manewry zadaniowe, podczas których przećwiczono praktycznie kilka możliwych scenariuszy. Manewry przeprowadzono na jednej ze stacji metra w Warszawie. Dzięki uprzejmości kierownictwa CSP w Legionowie podczas szkolenia jako tzw. pozorantów wykorzystano słuchaczy kursu podstawowego.

Tematem przewodnim manewrów było namierzenie osób podejrzanych w różnych sytuacjach, prowadzenie i wypracowanie dogodnej sytuacji do zatrzymania oraz wykrycie, identyfikacja oraz neutralizacja tzw. kontry, czyli osób współpracujących z podejrzanym.

W powyższe ćwiczenie, które zostało przygotowane i poprowadzone w całości przez instruktorów z S.A.S. zaangażowano również funkcjonariuszy pionu obserwacji i techniki z Zarządu III CBŚP.

CBŚP/ah