Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku odrzucił wniosek o przeprowadzenie referendum ws. budowy regionalnego lotniska w Podlaskiem. Uznał, iż referendalne pytanie jest niejasne.  Zwolennicy takiego referendum zapowiadają zaskarżenie orzeczenia.

WSA zajmował się sprawą po raz trzeci. Chodzi o skargę na niedotrzymanie przez sejmik województwa terminu na podjęcie uchwały o przeprowadzeniu takiego referendum. W grudniu 2014 roku sejmik wniosek o referendum odrzucił.

Wcześniej ten sąd dwa razy zajmował się tą skargą i ją oddalał, dwukrotnie jednak orzeczenia pierwszej instancji uchylał Naczelny Sąd Administracyjny.

W środę po raz trzeci sąd wojewódzki skargi zwolenników referendum nie uwzględnił. Co prawda uznał, iż sejmik rzeczywiście miesięcznego terminu na rozpoznanie wniosku o referendum nie uwzględnił, a wniosek o to referendum pod względem formalnym był prawidłowy, to ocenił jednak, iż pytanie miało być na tyle niejasne, iż nie przesądzało, czy chodzi o referendum wiążące, którego wynik zobowiąże władze samorządowe województwa do konkretnych działań, czy może jedynie opiniodawcze.

Inicjatorzy referendum zapowiadają wniosek o uzasadnienie na piśmie i rozważają zaskarżenie orzeczenia do NSA. Już kilka lat temu władze samorządowe województwa podlaskiego podjęły decyzję o rezygnacji z budowy regionalnego lotniska, tłumacząc to zarówno kosztami inwestycji, oceniając przy tym, iż będzie trzeba do jego funkcjonowania dokładać. Po tej decyzji grupa zwolenników budowy lotniska podjęła inicjatywę referendalną.

wk/pap/serwis samorzadowy

Zobacz również: