Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał ważny komunikat. Instytucja przypomniała w nim o obowiązku, który musi wypełnić część Polaków. Lepiej go dopełnić, gdyż w najgorszym wypadku ZUS może na nas nałożyć wysoką karę finansową. Oto szczegóły.

Niezłożenie deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może nas słono kosztować

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, iż wszyscy przedsiębiorcy, w tym także ci, którzy płacą składki tylko za siebie, mają obowiązek comiesięcznego przesyłania deklaracji ZUS DRA.

Warto podkreślić, iż nie dopełnienie tego obowiązku, może skutkować, po pierwsze, błędnym rozliczeniem składek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Instytucja uczyni to bowiem automatycznie. Po drugie, osoba, która nie złoży deklaracji, musi liczyć się z wysoką karą pieniężną. Jej wysokość to nawet 5 tys. zł.

Przedstawicielka ZUS podkreśliła, iż pomimo że nowe przepisy funkcjonują już od blisko roku, wielu płatników nadal nie dopełniło tego ważnego obowiązku. „Pomimo tego, że nowe przepisy obowiązują już od 10 miesięcy, bardzo duża ilość płatników nie składa do nas tych dokumentów, a to może skutkować karą w wysokości 5000 zł” – przyznała Iwona Kowalska-Matis rzecznik regionalny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie dolnośląskim.

Rzeczniczka zwróciła uwagę, że niektórzy przedsiębiorcy nie złożyli deklaracji rozliczeniowych, gdyż chociażby w ubiegłym roku nie było jeszcze takiego obowiązku.

Przypomnijmy, iż konieczność wypełniania comiesięcznego obowiązku to jedna z konsekwencji „Polskiego Ładu”, a dokładnie przepisów dotyczących składek zdrowotnych. „Wszyscy przedsiębiorcy muszą wysyłać deklaracje, bo za każdym miesiącem wysokość podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne może być inna (…) w deklaracji złożonej za kwiecień 2023 roku obliczona zostanie różnica między roczną składką za ubezpieczenie zdrowotne a łączną liczbą składek za konkretne miesiące roku kalendarzowego lub składkowego” – wyjaśnił jeden z portali branżowych.

W sytuacji nadpłaty, przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek o jej zwrot. Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł poprawnie ustalić saldo konta, konieczne są comiesięczne deklaracje ZUS DRA.

źródło: biznesinfo.pl

Zobacz również: