Najnowszy raport serwisu Passport Index wykazał, że Polski paszport jest obecnie jednym z najsilniejszych na świecie. Na którym miejscu się znaleźliśmy? O tym dalej.

Passport Index to oficjalny serwis internetowy, który zajmuje się indeksowanie paszportów z całego świata. Wspomniany ranking paszportów jest na bieżąco aktualizowany. W czasie rzeczywistym zmienia się on pod kątem różnych czynników. Przede wszystkim mają tu znaczenie wymagania wizowe, jednak liczą się również czynniki tj. wynik mobilności, elektroniczne zezwolenia na podróż czy światowy wynik otwartości.

Jak wynika z najnowszego raportu najsilniejszym paszportem na świecie mogą pochwalić się Nowozelandczycy. Mając bowiem paszport Nowej Zelandii możemy wjechać aż do 129 państw członkowskich NFZ. Kolejno znalazły się Niemcy, Austria, Luksemburg, Szwajcaria, Irlandia, Korea Południowa, Australia, Szwecja, Belgia oraz Japonia z wynikiem 128 państw. Jak widać na liście tych 10 najsilniejszych znajdują się głównie kraje europejskie, z uwagi na strefę Schengen, która umożliwia swobodne przemieszczanie się pomiędzy krajami.

Ostatnie miejsca w rankingu, a jednocześnie najsłabsze paszporty przypadło Irakowi oraz Afgenistanowi. Obywatele tych krajów mogą dostać się bez wizy jedynie do 31 państw.

Ostatnie miejsce w rankingu ponownie przypadło Afganistanowi i Irakowi. Posiadacze tych paszportów mogą wjechać bez wizy tylko do 31 krajów.

Passport Index – Polska z jednym z silniejszych paszportów

Polski paszport według rankingu znajduje się w grupie państw posiadających paszport z wjazdem do 124 krajów. Niewiele mniej niż wynosi najwyższy wynik z listy. W tej grupie znajdują się również państwa tj. Czechy, Estonia, Grecja. Co ciekawe USA jest niżej w tym rankingu, ponieważ amerykański paszport pozwala na wjazd do jedynie 92 krajów.

Polski paszport pozwala nam na wjazd do 89 państw bez posiadania wizy. Kolejne 35 państw Polacy mogę odwiedzić po otrzymaniu tzw. wizy „on arrival”. Do 74 krajów wciąż jednak potrzebujemy wizy.

Zobacz również: