fot. symboliczne Policja

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, w ramach odrębnego postępowania  kontynuowanego przeciwko Dariuszowi R.,  przedstawiła podejrzanemu kolejne  zarzuty dotyczące  między innymi znieważenia miejsc spoczynku.

Do dwóch zarzutów  znieważenia  miejsca  spoczynku, a następnie ograbienia  grobu ze zwłok oraz znieważenia miejsca spoczynku, które zostały  przedstawione  podejrzanemu w  toku  wcześniejszego postępowania,  prokurator  zarzucił  podejrzanemu   popełnienie  kolejnych  21  czynów  dotyczących znieważenia miejsc spoczynku,  znieważenia  miejsc spoczynku  i  ograbienia   lub usiłowania ograbienia grobów  ze zwłok.

Do zdarzeń  tych  dochodziło  w latach  2003 -2007 oraz  2014-2017 głównie  na  cmentarzach Gdańska, a także Gdyni, Kosakowa, Redy, Wejherowa  i Elbląga.

ZŁODZIEJ CZASZEK BYŁ JAK DUCH

Podejrzanemu  prokurator przedstawił również  zarzuty dotyczące  zniszczenia  mienia oraz przywłaszczenia i ukrycia dokumentów, którymi nie  miał prawa  rozporządzać.

W toku kontynuowanego postępowania  ustalono, że  podejrzany uszkodził łącznie 75 samochodów. Z broni pneumatycznej strzelał do przednich i tylnych szyb pojazdów zaparkowanych  na parkingach lub ulicach Gdańska, Sopotu, Gdyni oraz Rumi. Do zdarzeń tych dochodziło w okresie od maja do października 2017 roku w porach nocnych.  Łączna  wartość  wyrządzonej  szkody   wynosi nie mniej  niż   35  tysięcy złotych.

Pistolet pneumatyczny został ujawniony i zabezpieczony w trakcie przeszukania dokonanego  w listopadzie   2017 roku  w miejscu  zamieszkania  podejrzanego.   W trakcie tej czynności  ujawniono również  nie należące do podejrzanego  dokumenty w postaci dwóch  dowodów osobistych oraz dowodu rejestracyjnego  wraz z międzynarodową kartą ubezpieczenia.  Dokumenty te  były  zgłoszone  jako utracone.

Czynności z udziałem  podejrzanego  odbyły się   25 kwietnia  2019 roku. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconych  mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień.

Zarzuty jakie usłyszał obecnie  podejrzany  to efekt  kontynuowanych czynności  identyfikujących  ujawnione  i zabezpieczone  w listopadzie 2017 roku szczątki, w tym poprzez badań DNA. To również efekt weryfikacji zapisków prowadzonych przez podejrzanego. Analizie poddano liczne  postępowania dotyczące znieważenia miejsc spoczynku  oraz  uszkodzenia pojazdów. Postępowania te na wcześniejszych etap były umarzane wobec niewykrycia sprawców – poinformowała Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

POG

Zobacz również: