Bezprecedensowa sytuacja w wadowickiej prokuraturze i sądzie. Żona oskarżała, mąż wydawał wyroki. Obecnie trwa uchylanie prawomocnych werdyktów i analiza pozostałych wyroków wydanych przez małżeństwo. Chodzi o 140 sprawy.

Wszystko zaczęło wiosną 2018 roku. To wtedy zapadła decyzja o przeniesieniu doświadczonej prokurator z jednostki w Oświęcimiu do Wadowic. W tym samym miejscu pracuje jej mąż, sędzia. Do niedawna był przewodniczącym wydziału karnego, teraz zajmuje stanowisko wiceprezesa wadowickiego sądu.

Okazuje się, że prokurator, która została przeniesiona, jest koleżanką żony prokuratora okręgowego, która również pracuje w Wadowicach. Rzekomo chciały być bliżej siebie.

Warto zauważyć, że rozdział 2 Kodeksu postępowania karnego. Dotyczy „wyłączenie sędziego” w przypadku „konfliktu interesów”. Chodzi m.in. o sytuację, gdy sędzia jest „małżonkiem strony lub pokrzywdzonego”. W myśl przepisów powinien zostać wyłączony ze sprawy.

Obecnie trwają działania lustracyjne, które mają potrwać do końca marca. Kierownictwo wadowickiego sądu na razie nie podaje szczegółów. Nieoficjalnie szacuje się, że trzeba uchylić aż 140 spraw i decyzji, w którym orzekało małżeństwo prawników.

Jednocześnie kolegium sądu okręgowego podjęło uchwałę o wszczęciu wobec sędziego postępowania wyjaśniającego przez rzecznika dyscyplinarnego.

Źródło: wp.pl