fot. Wikipedia

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku zakończyła śledztwo dotyczące rejestrowania tysięcy automatów do gry o niskich wygranych, tzw. jednorękich bandytów. Maszyny te w rzeczywistości pozwalały na grę o wysokie stawki, mimo że zgodnie z prawem dopuszczalne były jednorazowe wygrane o wartości kilkudziesięciu złotych.

W latach 2008 – 2015 Skarb Państwa stracił z tego tytułu ponad 21 miliardów złotych. Użytkownicy automatów odprowadzali miesięczny ryczałt w kwotach od 80 do 180 euro, podczas gdy winni byli płacić podatek w wysokości 45% przychodów.

Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie został skierowany akt oskarżenia przeciwko Jackowi K. – byłemu Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Finansów i byłemu Szefowi Służby Celnej, a także przeciwko siedmiorgu urzędnikom Ministerstwa Finansów.

Były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i były Szef Służby Celnej został oskarżony o popełnienie dwóch przestępstw umyślnego niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 231 par. 2 kodeksu karnego).

Jak ustalono w toku śledztwa, Jacek K., pełniąc funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów i Szefa Służby Celnej, ignorował informacje o nierzetelności badań technicznych, które są wymagane do rejestracji automatów do gry. Nie zlecił podległym mu urzędnikom kontroli badań, co prowadziło do legalizacji automatów, które nie powinny zostać zarejestrowane. Co więcej w okresie od lutego 2009 roku do 31 marca 2009 roku wstrzymał on zleconą wcześniej przez siebie weryfikację 149 automatów, wytypowanych przez izby celne do ponownych badań. Gdy mimo to ujawniono nieprawidłowości, oskarżony nie polecił cofnięcia nierzetelnym jednostkom badawczym upoważnienia do badań technicznych automatów.

Mimo licznych sygnałów o nieprawidłowościach Jacek K. nie zlecił również podległym mu urzędnikom kontroli w zakresie maksymalnych stawek i maksymalnych wygranych w tzw. jednorękich bandytach. W konsekwencji akceptował rejestrację tych maszyn na podstawie nieprawdziwych opinii.

Podległym mu funkcjonariuszom Służby Celnej oskarżony nie wydał ponadto polecenia wszczęcia postępowań mających na celu unieważnienie rejestracji automatów, które zostały zabezpieczone w toku postępowań karnych i karno-skarbowych, a których funkcjonowanie budziło zastrzeżenia. Nie zlecił również kontroli innych zarejestrowanych urządzeń, choć znane były informacje o masowej skali nieprawidłowości.

Tym samym Jacek K., jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i Szef Służby Celnej, umyślnie nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku nadzoru nad realizacją zadań wynikających z ustawy o grach i zakładach wzajemnych ani nadzoru nad podległymi mu departamentami i innymi jednostkami.

Oskarżony działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w łącznej kwocie ponad 21 miliardów złotych. W skutek działalności oskarżonego korzyść majątkową osiągnęli właściciele „jednorękich bandytów”, czerpiący z nich zyski, mimo że urządzenia nie powinny zostać zarejestrowane. To kwota, którą w formie podatków powinni odprowadzić do Skarbu Państwa.

Zarzuty stawiane oskarżonemu Jackowi K. obejmują okres od 2 lutego 2008 roku do 23 listopada 2009 roku oraz od 1 stycznia 2010 roku do nieustalonego dnia 2015 roku.

Siedmioro urzędników zasiądzie na ławie oskarżonych

W sprawie tzw. afery hazardowej na ławie oskarżonych zasiądzie również siedmioro urzędników Ministerstwa Finansów. Oskarżeni zostali:

Anna C. – była Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli Gier i Zakładów Wzajemnych Ministerstwa Finansów, a następnie była Zastępca Dyrektora Departamentu Służby Celnej Ministerstwa Finansów,

Grzegorz S. – były Dyrektor Departamentu Służby Celnej Ministerstwa Finansów,

Grzegorz B. – były Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier Ministerstwa Finansów,

Joanna S. – była Naczelnik Wydziału Rejestracji i Egzaminów Zawodowych w Departamencie Służby Celnej Ministerstwa Finansów,

Grażyna N. – w okresie objętym zarzutami była zatrudniona na stanowisku starszego specjalisty w Departamencie Służby Celnej Ministerstwa Finansów,

Teresa K. – w okresie objętym zarzutami była zatrudniona na stanowisku starszego specjalisty w Departamencie Służby Celnej Ministerstwa Finansów,

Anna J. – była Dyrektor Departamentu Służby Celnej Ministerstwa Finansów.

Prokurator zarzucił im niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 231 par. 2 kodeksu karnego), a także poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne, poprzez urzędowe poświadczenie rejestracji urządzeń, które miały być automatami do gry o niskich wygranych, a w rzeczywistości pozwalały na grę o wysokie stawki i w związku z tym nie spełniały warunków ustawowych (art. 271 par. 3 kodeksu karnego).

Zarzuty stawiane urzędnikom dotyczą rejestrowania i użytkowania automatów o niskich wygranych w okresie od 2006 roku do 30 listopada 2009 roku.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa