Nowe badanie przeprowadzone przez grupę ekspertów ds. Studiów Ekonomii Społecznej (ESO) pokazują, że imigracja kosztuje Szwecję miliardy euro rocznie, podaje SVT.

W badaniu ESO przeanalizowano wskaźnik zatrudnienia uchodźców w latach 1983-2015. Pokazuje on, w jaki sposób stopa zatrudnienia uchodźców stopniowo się pogarszała. W latach 80. ubiegłego wieku stwierdzono, że integracja była znacznie szybsza niż w latach 90. i później.

– Możemy stwierdzić, że uchodźcom zawsze trudno było znaleźć zatrudnienie – mówi Joakim Ruist, jeden z autorów badania.

Badanie przewiduje długoterminowe konsekwencje imigracji dla szwedzkich finansów publicznych. Zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej migranci będą kosztować Szwecję miliardy euro.

Ponieważ 830 000 imigrantów przebywa w Szwecji jako osoby ubiegające się o azyl, kraj ten płaci im  61,4 miliarda koron (5,96 miliarda euro).

Wyniki badania nie różnią się zbytnio od innych prognoz. Znany niemiecki ekonomista, Hans-Werner Sinnpowiedział wcześniej, że migranci z Niemiec są niewykwalifikowani i nie „zwrócą nigdy tego, co otrzymali od państwa opiekuńczego”.

Według Sinna, migranci z Niemiec mogliby kosztować kraj 1 trylion euro podczas ich życia. W Holandii można zauważyć podobną tendencję. Co najmniej 90% uchodźców nadal pozostaje bez pracy po 2,5 roku życia w tym kraju. Istnieją również podobne przykłady ze Szwajcarii i Austrii .

Nie jest zaskoczeniem, że migranci kosztują kraje europejskie miliardóy euro. Chociaż nie przynoszą zysków, a przede wszystkim żyją z zasiłków, Europejczycy muszą w związku z tym pracować dłużej i płacić większe podatki.

sev