Emmanuel Macron domaga się szybszej integracji UE w kierunku superpaństwa, w przemówieniu, w którym przysięgał, że „nie odda niczego konserwatywnym państwom wschodnim”, które wierzą w Europę silnych narodów.

Przemawiając w Akwizgranie (Niemcy), gdzie otrzymał tegoroczną prounijną nagrodę Karola Wielkiego „w uznaniu jego wizji nowej Europy” i jego „zdecydowanej postawy wobec nacjonalizmu”, francuski prezydent wezwał Brukselę do przyspieszenia unii walutowej i stworzenia wspólnej polityki zagranicznej oraz strategii obronnej dla całego bloku.

Potępiając „muzykę nacjonalizmu, która rozbrzmiewa wszędzie w Europie”, Macron wezwał, aby Bruksela z większa siłą skoncentrowała na planach integracji, tak aby nie utonąć w powodzi nacjonalistów i demagogów.

– Drut kolczasty pojawia się wszędzie w Europie, także w umysłach – ostrzegał francuski przywódca, deklarując, że nie podda się w walce z Węgrami i Polską o tak zwane wartości unijne, donosi Politico.

Wręczając Macronowi tegoroczną nagrodę, Angela Merkel poparła jego wizję, oświadczając: – Pochodzimy z różnych politycznych przeszłości, ale znajdujemy wspólną płaszczyznę i to jest magia Europy.

Kanclerz Niemiec powtórzył także poprzednie apele o nową politykę migracyjną UE, opartą na „solidarności” w całym bloku, twierdząc, że zamknięcie granicy dla ludźmi z krajów trzeciego świata „nie jest rozwiązaniem”.

Tego samego dnia węgierski premier Viktor Orbán wykorzystał swoje przemówienie inauguracyjne w Budapeszcie, aby potępić  plany stworzenia z UE superpaństwa , które uznał za „koszmar”.

jes