Imam z wiedeńskiego meczetu As-Sunnah wezwał do ustanowienia państwa muzułmańskiego i wprowadzenia prawa szariatu na terytorium Austrii, informuje Kronen Zeitung Austrii.

Taśma z jego wystapieniem  w meczecie As-Sunnah, który prowadzi Stowarzyszenie Kulturalne VSC, została przekazana do Prokuratury Wiedeńskiej.

Jak wynika z tłumaczenia z języka arabskiego kaznodzieja wyraźnie chce stworzyć państwo islamskie i wprowadzić prawo szariatu.Jego przekaz jest również skoncentrowany na „niewiernych”.

Lokalny polityk Leo Kohlbauer chce dochodzenia w tej sprawie:  – Zakładam, że w tle tego stowarzyszenia jest niebezpieczne Bractwo Muzułmańskie. Ze względu na radykalną mowę nienawiści rozpowszechniana na Facebooku i YouTube, poinformujemy Prokuraturę Wiedeńską.

Ekspert w dziedzinie terroryzmu, Amer Albayati, jest również tym zaniepokojony: – Kazanie wzywa do wprowadzenia szariatu i ustanowienia państwa muzułmańskiego. Te tendencje są niebezpieczne i muszą zostać zerwane w zarodku.

W ubiegłym miesiącu przywódca partii muzułmańskiej wezwał do wprowadzenia państwa muzułmańskiego również w Belgii. Rozdzielenie kobiet i mężczyzn w transporcie publicznym oraz wprowadzenie prawa szariatu.

voe