Milanówek przygotowuje się do kolejnej edycji Festiwalu Otwarte Ogrody i ogłosił już nabór dla pomysłów mieszkańców. Chodzi o imprezy i inne aktywności, które urozmaicą tą cykliczną imprezę. W tym roku ogrody będą otwarte w dniach 8-10 czerwca.

Otwarte Ogrody odbywają się od dwunastu lat, a w tej edycji już po raz trzynasty ich klimat ma nawiązywać do jubileuszu 90-lecia powstania miasta-ogrodu Milanówka, z którym związanych jest i było wiele osób z kręgu kultury i sztuki. Pomysłodawcami imprezy od początku byli Magdalena Prosińska i Łukasz Willmann.

Wydarzenie integruje ludzi, pozwala poznawać miejsca, kulturę, historię, ciekawe osobowości. Mieszkańcy przez dwa dni spędzają czas bardziej twórczo i kreatywnie.

Gorąco zapraszamy do współtworzenia wydarzenia, które pozwala spojrzeć z innej perspektywy na nasze miasto. Otwarte Ogrody to autorski projekt, u którego podstaw leżały przemyślane koncepcje i założenia – mówią organizatorzy.

Współinicjatorzy oraz autorzy w poszczególnych miastach i dzielnicach, kierowali się określoną metodyką, formatem i stylem projektu, promowaniem wartości kulturowych, społecznych, estetycznych i moralnych, które muszą być przestrzegane przez osoby, które dzisiaj i w przyszłości chcą organizować festiwal.

Każdy kto chce się zgłosić do współorganizacji tej imprezy powinien zapoznać się z regulaminem i przynieść wypełniony formularz zgłoszeniowy do sekretariatu Milanowskiego Centrum Kultury przy ul. Kościelnej 3. Zgłaszać można się do 14 maja, a więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 22 758 32 34 lub adresem mailowym: sekretariat@mckmilanowek.pl.

am

fot. MCK

Zobacz również: