Opracowana przez grupę unijnych ekspertów definicja dezinformacji to początek zakrojonej na szeroką skalę walki z tym zjawiskiem i podstawa nowego kodeksu postępowania dla mediów – poinformowała w poniedziałek komisarz ds. gospodarki cyfrowej Marija Gabriel.

Oficjalną unijną definicję dezinformacji opracował zespół ekspertów z krajów członkowskich UE pod kierunkiem prof. Madeleine de Cock Buning z Uniwersytetu w Utrechcie. Jego zadaniem było opisanie i usystematyzowanie zjawiska, a także przedstawienie rekomendacji dla instytucji UE, które będą zajmować się instytucji UE, które będą zajmować się zwalczaniem dezinformacji.

Według definicji dezinformacja to „fałszywa, niedokładna lub wprowadzająca w błąd informacja, stworzona, zaprezentowana i rozpowszechniana dla zysku lub rozmyślnego spowodowania szkody publicznej„. Dezinformacja może szkodliwie oddziaływać na procesy demokratyczne, wartości i może być z rozmysłem kierowana do oddziaływania na cały szereg dziedzin, takich jak kwestie zdrowotne, nauka, edukacja czy finanse.

Przedstawione w poniedziałek sprawozdanie ekspertów dotyczy przede wszystkim problemów związanych z dezinformacją w Internecie, a w mniejszym stopniu fałszywych informacji. Jego autorzy celowo unikali określenia „fałszywe informacje” (ang. fake news) uważając, że termin ten nie oddaje wszystkich skomplikowanych problemów związanych z dezinformacją, która obejmuje również treści będące zlepkiem wiadomości zmyślonych i faktów.

źródło: PAP