Unia Europejska zażądała, aby Szwecja, jedna ze światowych stolic gwałtów, przyjęła jeszcze więcej nielegalnych imigrantów, aby być bardziej zróżnicowaną pod względem rasowym.
Nils Muiznieks, komisarz ds. praw człowieka Rady Europy, zaatakował Szwecję, że nie przyjmuje jeszcze większej liczby imigrantów, twierdząc, że kryzys związany z migracją w 2015 r.roku dobiegł końca.
Breitbart.com donosi: „Szwecja była dość hojna dla uchodźców i osób ubiegających się o azyl, ale ta sytuacja wyjątkowa, wprowadzona przed laty, nie jest już potrzebna i można wrócić do tradycyjnej, polityki wobec uchodźców i osób ubiegających się o azyl” – powiedział Muiznieks. Dodał też, że migracja łańcuchowa jest szczególnie dobrym sposobem na pozyskanie nowych imigrantów, mówiąc: – Nie powinno się ograniczać praw do łączenia rodzin. Ograniczenie ich praw po prostu uniemożliwia integrację ze szwedzkim społeczeństwem. Innym aspektem jest to, że łączenie rodzin jest ważnym sposobem na bezpieczne i legalne dotarcie do nich.
Muiznieks oparł swoje poglądy na wizycie w Szwecji w październiku zeszłego roku w ramach raportu Rady Europy dotyczącego sytuacji osób ubiegających się o azyl i uchodźców niepełnosprawnych.
Podczas gdy Szwecja spowolniła masowy napływ migrantów pod koniec 2015 roku, populacja uchodźców w tym kraju nadal rosła, ponieważ deportacje nielegalnych migrantów ubiegających się o azyl, szczególnie do Afganistanu, spotkały się z opozycją lewicowych działaczy.
Jesienią w tym roku Szwedzi pójdą do urn wybierać parlament i następny rząd, a kwestia migracji jest jednym z najważniejszych problemów dla wielu partii. Szwedzcy demokraci jasno dali do zrozumienia, że ​​chcą ogromnej redukcji migracji. Ich przywódca Jimmi Åkesson powiedział, że chciałby, aby więcej uwagi poświęcono deportacji nielegalnych migrantów ubiegających się o azyl.
sev