Finlandia rozpoczęła prace nad zmianą prawa, które umożliwi pozbawienie terrorystów fińskiego obywatelstwa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowuje projekt zmiany ustawy o obywatelstwie, informuje rząd fiński w komunikacie prasowym. 

Według władz fińskich ataki terrorystyczne i zaangażowanie w grupy terrorystyczne muszą być kryminalizowane.

Fińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło obecnie projekt zmian dotyczących obywatelstwa. Celem jest opracowanie zasad utraty obywatelstwa fińskiego przez osoby z podwójnym obywatelstwem, które popełniły przestępstwa terrorystyczne.

Program działań rządu fińskiego dotyczący polityki azylowej przewiduje, że udział w organizacjach takich jak ISIS i innych sklasyfikowanych jako organizacje terrorystyczne oraz wyjazdy zagraniczne w celu popełnienia przestępstw terrorystycznych i finansowania takich podróży powinien być karany. Przewidziano też odbieranie obywatelstwa fińskiego osobom, które uczestniczyło w działaniach terrorystycznych.

Wstępne przygotowywanie projektu rozpoczęto jesienią 2017 roku, zbadano umowy międzynarodowe i orzecznictwo dotyczące tej kwestii.  W trakcie prac w Ministerstwie Sprawiedliwości wysłuchano ekspertów.

Nowe prawo zacznie obowiązywać od 31 grudnia 2018 r.

yes