Szef MSWiA Joachim Brudziński rozmawiał dziś z nadinspektorem Jarosławem Szymczykiem, komendantem głównym Policji, w sprawie działań po emisji reportażu „Superwizjera”. Podczas spotkania omówiono m.in. współpracę Policji w tej kwestii z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuraturą. Szef MSWiA zobowiązał Policję do wsparcia działań ABW i przekazywania wszelkich informacji w tej sprawie. Po raz kolejny podkreślił, że w kraju doświadczonym przez ustroje totalitarne, takie jak niemiecki nazizm i sowiecki komunizm, propagowanie tych totalitaryzmów i symboli faszystowskich, czy celebrowanie urodzin Adolfa Hitlera, jest haniebne i zasługuje na szczególne potępienie. W naszym kraju nie ma i nigdy nie będzie przyzwolenia na takie zachowania.
Prokuratura i służby podjęły zdecydowane działania wobec osób i organizacji, które publicznie propagują symbole totalitarnego państwa.

Minister spotkał się dziś także z Bogdanem Święczkowskim, I Zastępcą Prokuratora Generalnego Prokuratorem Krajowym.
Prokuratura Okręgowa w Gliwicach wszczęła śledztwo pod kątem art. 256 par 1 i 2 Kodeksu karnego, czyli m.in. publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa.
Prokuratorzy przystąpili do gromadzenia dowodów.
Czynności w tej sprawie prokuratura – zgodnie z kompetencjami – zleciła Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Informacje medialne dotyczące Wydziału do spraw Europejskiej Sieci Migracyjnej i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
Do Wydziału do spraw Europejskiej Sieci Migracyjnej i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi MSWiA przeniesieni zostali wszyscy członkowie byłego Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka MSWiA. Wydział pracuje pod kierownictwem naczelnika, pracuje w nim także były Koordynator Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka. Wydział do Spraw Europejskiej Sieci Migracyjnej i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi kontynuuje dotychczasowe zadania z zakresu ochrony praw człowieka realizowane przez Zespół do Spraw Ochrony Praw Człowieka.

Komunikat MSWiA ws. prowadzenia zbiórek publicznych

Odnosząc się do dzisiejszych publikacji prasowych dotyczących zbiórki publicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Duma i Nowoczesność”, informujemy, że przepisy dotyczące przeprowadzania zbiórek publicznych zostały wprowadzone w 2014 roku za rządów koalicji PO-PSL. Przepisy te reguluje ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Przepisy złagodziły wymogi stawiane organizatorom. W tej sprawie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wydaje już decyzji administracyjnych dotyczących zgody na zbiórkę, a jedynie rejestruje zgłoszenia przekazywane poprzez formularz na portalu zbiorki.gov.pl.

Przed wprowadzeniem przepisów z 2014 roku, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydawał decyzję administracyjną, mógł weryfikować zgłoszenia, żądać dokumentacji od organizatorów. W MSWiA trwają prace nad propozycją zmian w ustawie o zbiórkach publicznych, przywracającej narzędzia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednocześnie podkreślamy, że Stowarzyszenie „Duma i Nowoczesność” zostało zarejestrowane 27 października 2011 r.

MSWiA