Francuski prezydent Emmanuel Macron zaszokował podczas rozmowy z BBC, kiedy przyznał, że gdyby Francja przeprowadziła referendum w sprawie członkostwa w UE, to naród francuski zagłosowałby za odejściem z Unii. Tak jak zrobili to Brytyjczycy.

Mimo to Emmanuel Macron chce Europie po tym, jak przyznał, że francuscy wyborcy opuścili UE, gdyby Francja przeprowadziła referendum w bloku dowodzonym przez Brukselę.

Przywódca Francji stwierdził, że musiałby bardzo mocno zabiegać o pozostanie Francji w strukturach Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że Francuzi już raz pokazali co myślą o obecnej polityce Unii odrzucając w referendum w 2005 roku tzw. Konstytucję Europejską. Potem przemianowana na tzw. Traktat Lizboński, który został wprowadzona tylnymi drzwiami.

Mimo to prezydent Francji chce jeszcze bardziej pogłębić współpracę między swoimi krajami UE, a także dać Unii Europejskiej nowy impuls w kierunku bliższej integracji.