MSWiA uruchomiło ogólnodostępny elektroniczny spis przedsiębiorców, którzy wykonują działalność regulowaną w zakresie  usług detektywistycznych.

Dzięki niemu każdy będzie mógł łatwo uzyskać dostęp do tych informacji.Działający od 15 stycznia 2018 r. rejestr zawiera informacje jawne. Można w nim odnaleźć wszystkie polskie podmioty, które mogą prowadzić działalność detektywistyczną – obecnie jest ich ponad tysiąc.

Dane są zaprezentowane w syntetyczny sposób, a wyszukiwarka pozwala na odnalezienie danego przedsiębiorcy według szeregu kategorii, min. numeru wpisu, nazwy przedsiębiorstwa czy jego adresu.Baza danych będzie na bieżąco aktualizowana.

Zawarte w niej informacje pozwolą np. łatwo zweryfikować firmę detektywistyczną, z usług której chcemy skorzystać.

Z rejestrem przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w zakresie usług detektywistycznych można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA.

Źródło: MSWiA