Podczas rozmów o utworzeniu nowej koalicji rządowej w Niemczech przedstawiciele partii CDU/CSU i SPD przyznali, że niemożliwe jest już osiągnięcie celów klimatycznych, które wyznaczono na 2020 r. Wcześniej Niemcy deklarowały, że do tego czasu obniżą o 40 proc. wielkość emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z 1990 r. Ten cel wykraczał ponad ich prawne zobowiązanie w ramach UE, którym jest redukcja o 34 proc. do 2020 r. Tymczasem do tej pory Niemcom udało się zredukować emisję CO2 o około 28 proc.

W przypadku Niemiec przyczynami braku sukcesów w realizacji celów klimatycznych są m.in. dalsze wykorzystywanie węgla w produkcji energii elektrycznej oraz rezygnacja z energetyki atomowej. Ekspert GIS dr Frank Umbach zwraca uwagę, że w międzynarodowych negocjacjach w zbyt małym stopniu uwzględniano dotąd przeobrażenia związane z rozwojem Gospodarki 4.0.

„Zwiększone wykorzystanie robotów w przemyśle może spowodować ogromny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w Europie i na całym świecie. Obecne prognozy Unii Europejskiej i Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) nie uwzględniają tych zmian, co może spowodować, że założenia polityki energetyczna UE na lata 2030-2040 staną się wkrótce nierealistyczne” – uważa Umbach.

Rosnące zapotrzebowanie na prąd związane jest m.in. z produkcją samochodów elektrycznych i autonomicznych, rozwojem technologii blockchain i bitcoin.

„Gdyby ta kryptowaluta całkowicie wyparła operacje w systemach Visa i Mastercard, zwiększyłoby to zużycie energii elektrycznej na świecie prawie o jedną trzecią” – analizuje w raporcie GIS dr Frank Umbach.

www.gisreportsonline.com