Eksperci z Uniwersytetu w Zurychu w Szwajcarii odkryli odporną na wiele leków formę gruźlicy u ośmiu uchodźców, którzy przybyli z Afryki Północnej.

W nowym, oficjalnym raporcie szwajcarskie laboratorium wspomina o kilku takich przypadkach z 2016 roku. Peter Keller mówi: – Bakterie te wykazywały nową kombinację mutacji odporności przeciwko czterem różnym antybiotykom. Podobnych bakterii nigdy wcześniej nie widziano.

Raport mówi, że laboratorium w Niemczech również zarejestrowało przypadek z tym samym patogenem. Po sprawdzeniu danych Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zidentyfikowano 21 takich przypadków. Wszystkie były związane z pacjentami pochodzącymi również z Afryki.

Patogene został powstrzymany od dalszego rozprzestrzeniania się, po tym jak władze podjęły szereg działań zapobiegawczych.

Prawdopodobnie infekcja rozprzestrzeniła się wśród imigrantów w obozie dla uchodźców w pobliżu Bani Walid w Libii. Nie jest jasne, ilu pacjentów z tą mutacją gruźlicy zidentyfikowano w 2017 roku.

ad