Niedawno opublikowane badanie, przeprowadzone przez kryminologa Christiana Pfeiffera, wykazało pewne szokujące wyniki wśród młodych studentów muzułmańskich.
29,9 procenta muzułmańskich studentów w niemieckim landzie Dolna Saksonia wyobraża sobie walkę i ryzykowanie życia dla islamu. Natomiast 27,4 procenta twierdzi, że prawo szariatu jest znacznie lepsze w karaniu romansu lub homoseksualizmu niż prawo niemieckie.
Stworzenie państwa islamskiego jest popierane przez 8 procent badanych studentów. Prawie połowa tej grupy twierdzi, że osiągnięcie tego celu przez terroryzm jest w porządku. Prawie jedna piąta (18,6 procenta) zgadza się z oświadczeniem: „Sytuacja muzułmanów w walce z niewierzącymi i szerzeniu islamu na całym świecie jest trudna „.
Christian Pfeiffer bada związek między imigracją i przemocą od 1998 roku.
ude