Swoboda przemieszczania się w  ramach Unii Europejskiej sprawia, że niewielka Łotwa straciła jedną piątą ludności.

 Od momentu przystąpienia do bloku prawie jedna piąta narodu zdecydowała się na pracę w bardziej zamożnych krajach UE: w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech.

W 2000 roku populacja Łotwy wynosiła 2,38 miliona. Na początku tego roku było to zaledwie 1,95 miliona mieszkańców. Żaden inny kraj nie miał bardziej gwałtownego spadku populacji – 18,2 procenta!  Łotwę  goni sąsiednia, Litwa, ze spadkiem populacji o 17,5 procenta oraz Gruzja ze spadkiem o 17,2 procenta.

Źródło: CZYTAJ TU WIĘCEJ