– Przewidujemy, że 60 milionów ludzi przyjedzie z Afryki do Europy.  Europa Zachodnia zmierzy się nie tylko z kwestiami kulturalnymi, ideologicznymi, gospodarczymi i zdrowia publicznego, ale także z poważnym pogorszeniem bezpieczeństwa wewnętrznego –  powiedział Bakondi György, główny doradca ds. bezpieczeństwa premiera Orbana w Echo TV.
Bakondi przypomniał, że kraje Grupy Wyszehradzkiej zgodziły się wnieść 35 milionów euro na sfinansowanie programu kontroli granicznej w Libii zarządzanego przez Włochy, ponieważ kolejna fala migracji z Afryki może mieć nieobliczalne reperkusje dla Europy. Zwrócił uwagę, że w 2015 roku na Węgry przybyli ludzie ze 106 krajów, którzy całkowicie lekceważyli prawa UE i Węgier.
Jeśli chodzi o faktyczne zagrożenie terrorystyczne na Węgrzech, Bakondi powiedział, że węgierskie władze nie mają żadnych informacji na temat konkretnych planów aktów terroru.
ea