Bułgarski parlament przyjął zmiany prawa, które zakazują promowania radykalnego islamu, w tym propagowania kalifatu, przemocy religijnej i prawa szariatu. Prawodawca przyjął związane z tym poprawki do kodeksu karnego. Zostały one zaproponowane przez nacjonalistyczny sojusz wyborczy zwany Zjednoczonymi Patriotami (UP).

Propagowanie jakiejkolwiek ideologii przemocy lub zagrażającej prawu i konstytucji narodu może być zagrożone karą od 1 do 5 lat więzienia i grzywną w wysokości około 3000 euro, donosi bułgarska gazeta Dnevnik . Członek parlamentu Boris Yachev powiedział gazecie, że zmiana prawa nie miała na celu uderzenie w religię, lecz w niebezpieczną ideologię: – Radykalny islam jest szczególnie agresywną i niebezpieczną ideologią, która usprawiedliwia przemoc i morderstwo „niewiernych”. – powiedział. Jego partia zaproponowała definicję radykalnego islamu, która, zgodnie z obecnym prawem, mówi, że jest to wówczas gdy „dana osoba agituje na rzecz utworzenia państwa islamskiego lub kalifatu”. Zakazuje się również „przymusowego stosowania zasad religijnych”, propagowania przemocy, w tym „świętej wojny przeciwko nie-muzułmanom (dżihadu)” i rekrutowanie terrorystów.

W czerwcu 2016 roku parlament bułgarski – jako trzeci kraj w Europie – przegłosował, zakazał używania islamskich zasłon twarzy. W Polsce jest to nadal dozwolone.

Jako dziedzictwo prawie 500 lat panowania tureckiego Turcji, Bułgaria ma jedną z największych mniejszości muzułmańskich w Europie. Gdyż około 12 procent z jej 7,1 miliona ludności, jest muzułmanami.

Przemawiając w październiku tego roku, wicepremier Krasimir Karakaczanow powiedział: – Okazuje się, że problemy z radykalnym islamem, które widzimy w wielu krajach europejskich, już istnieją w Bułgarii.

Twierdził, że „skrajnie liberalne” prawa pozwalały na rozpowszechnianie bardziej radykalnych odmian islamu w edukacji i szkoleniach: – To głównie finansowanie prywatnych struktur społeczności religijnych, które próbują realizować polityczne wpływy w kraju – dodał polityk, obiecując zahamować finansowanie radykalnego islamu.

ex