28-letniej Aliou Bah z Gwinei, został skazany za dwa gwałty na nieletnich Brytyjkach. Sąd zarządził także deportację po zakończeniu kary więzienia. Jednak, sędzia Sądu Najwyższego Nicholas Madge nakazał uwolnienie gwałciciela i oszczędził mu deportacji, a także przyznał mu prawie 110  tys.  funtów odszkodowania.  Ponieważ kraj bandyty odmawiał przyjęcia go i ten spędził dodatkowo 21 miesięcy w więzieniu oczekując na deportację – informuje Daily Mail.
Teraz Bah będzie z powrotem wolny, ponieważ urzędnicy nie mogą ani go dłużej  więzić, ani usunąć  z Wielkiej Brytanii.
Bah, który wyemigrował do Wielkiej Brytanii w 2007 roku, został skazany na 18 miesięcy więzienia, za napaści seksualne.
 Cały czas ubiegał się o azyl jako uchodźca, co uniemożliwiało władzom przeprowadzenie deportacji. Ponadto urzędnicy imigracyjni w Gwinei odmówili przyjęcia swojego rodaka. Bah może dalej gwałcić na Wyspach Brytyjskich, dostał też od sądu sowitą nagrodę za swoje czyny.
ea