Z ostrożnością odnosimy się do wszelkich działań wpływających na międzynarodowy status Jerozolimy, przed osiągnięciem ostatecznego porozumienia pokojowego między stronami konfliktu – tak Ministerstwo Spraw Zagranicznych odniosło się do uznania przez USA Jerozolimy jako stolicy Izraela.

Jak podkreślił polski MSZ w komunikacie, Polska opowiada się za politycznym rozwiązaniem konfliktu palestyńsko-izraelskiego w oparciu o model dwupaństwowy, zakładający realizację aspiracji obu stron konfliktu.

„Osiągnięcie porozumienia w tej kwestii jest możliwe jedynie w drodze rozmów pokojowych” – uważa resort spraw zagranicznych.

Dodaje, że kluczowe jest określenie statusu prawnego Jerozolimy, „zakładające wzajemne uznanie związków historycznych i praw narodowych obu stron do miasta oraz uwzględniające szczególne znaczenie tego miejsca dla historii trzech religii monoteistycznych”.

MSZ przytoczyło rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ (nr 181), która przewidywała podział historycznej Palestyny na dwa państwa: arabskie i żydowskie, Jerozolima miała zostać ustanowiona oddzielnym podmiotem o statusie międzynarodowym. Jednak ze względu na uwarunkowania międzynarodowe rezolucja nie została jednak wykonana.

Niezależnie od tego większość państw członkowskich ONZ i organizacji międzynarodowych nie uznała suwerenności Izraela we wschodniej Jerozolimie po jej włączeniu przez Izrael w 1967 w wyniku wojny sześciodniowej.

W środę prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone uznają Jerozolimę za stolicę Izraela. Poinformował, że nakazał Departamentowi Stanu przygotowanie przeniesienia amerykańskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy.

jma/Kurier PAP