35 młodych naukowców z całej Polski otrzyma łącznie prawie 40 mln zł na realizację własnych projektów badawczych. Minister Jarosław Gowin ogłosił wyniki VIII edycji programu LIDER, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (agencję wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

„Chcąc zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju polskim naukowcom, w szczególności młodej kadrze naukowej, razem ze wspólnotą akademicką przygotowaliśmy Konstytucję dla Nauki. To reforma inna niż wszystkie: to zmiany wynikające z postulatów zgłaszanych przez całe środowisko, w tym właśnie przez młodych naukowców, którzy coraz częściej będą stanowić o sile i znaczeniu polskiej nauki. To zmiany, które będą kształtować kolejne pokolenia polskiej elity naukowej – podkreślił wicepremier Gowin.

Zaznaczył, że zgłoszone przez laureatów programu LIDER projekty to dowód na to, że młodzi polscy naukowcy mają wiedzę, umiejętności oraz „chęć zmieniania otaczającego nas świata”.

„Opracowanie systemu automatycznego projektowania i wytwarzania protez w oparciu o techniki 3D, ekologicznego preparatu do intensyfikacji wzrostu i roślin uprawnych i leczniczych czy technologii wytwarzania kompozytów biodegradowalnych dla przemysłu motoryzacyjnego to jedynie przykłady z całej listy prac badawczych, których efekty zostaną spożytkowane z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki” – dodał wicepremier Gowin.

Tematyka projektów zgłoszonych w konkursie została zdominowana przez nauki inżynieryjne i techniczne – to ok. 65 proc. badań we wszystkich dotychczasowych edycjach i aż 80 proc. w obecnej. Kolejna dziedzina to nauki przyrodnicze – 17 proc., a nauki medyczne i nauki o zdrowiu to tematyka 10 proc. projektów. Najwyższe możliwe dofinansowanie projektu w programie LIDER – 1,2 mln złotych – w tym roku otrzymało aż 10 młodych naukowców.

Najwyżej w tym roku został oceniony projekt dra inż. Tymoteusza Ciuka z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. Jego celem jest opracowanie rzeczowej i przetestowanej w warunkach operacyjnych technologii przyrządowej grafenowych czujników pola magnetycznego. Na tle standardowych technologii półprzewodnikowych czujniki z grafenu na węgliku krzemu cechuje bardzo wysoka stabilność parametrów elektrycznych w ekstremalnie szerokim zakresie temperatur. Potencjał aplikacyjny czujników obejmuje przemysł motoryzacyjny, zbrojeniowy i elektroenergetyczny.

Wśród wyróżnionych w tym roku projektów znajdują się również m.in.: stworzenie sztucznego naczynia krwionośnego, badania nad systemem rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego, badania nad zastosowanie włókien bambusa w elementach obuwia skórzanego, tekstylnego w celu poprawy jego właściwości użytkowych.

W ósmej edycji programu dofinansowanie z NCBR otrzymało 35 z 183 ubiegających się o niego młodych naukowców. Starając się o nie musieli wykazać się nie tylko wiedzą i kompetencjami do stworzenia i zarządzania własnym zespołem naukowym, ale także zaprezentować konkretny projekt badawczy, który chcieliby realizować dzięki wsparciu z NCBR.

W ramach wszystkich dotychczasowych edycji programu NCBR udzieliło wsparcia już 286 liderom z całej Polski. Na ten cel przeznaczyło ponad 308 mln zł.

jma/Kurier PAP